loading...
小喇叭
宝宝名片
我的脚印
 • 我还没出过门

我的日记

爸爸的现代版成语故事!
分类(默认文集)
收藏 分享到QQ空间

 

2010-1-11,周二,小辰辰年龄:6Y+21D
subject:爸爸的现代版成语故事!
老公最近在给辰辰讲成语故事。记得第一个故事是叶公好龙,他讲完了辰辰还在莫名其妙的样子。于是我急了,说别讲什么郑国那个叫叶公的人了,咱们来个现代版的。我用三十秒的时间给他讲了这个故事:有个小朋友从小生下来就没见过狗,可是他听别的小朋友说狗狗非常可爱,于是他也装作很喜欢狗的样子,在自己的书上画了很多狗,还有不少狗的小贴画。后来呢,一只大狗听说这个小朋友那么喜欢和狗做朋友,就专门来找他玩,结果小朋友一见到狗就吓得“哇”一声大哭。结果狗狗非常纳闷地说“原来你不是真喜欢我啊!”。
受了我的现代版改编故事的启发后,老公倒是讲了几个精彩的成语故事,很受辰辰喜爱。因为,他的老爸的故事里,他的好朋友豆豆、惠惠和他自己都是主人公呢。
刻舟求剑:辰辰和豆豆正坐在公交车上,准备上石景山游乐园玩。车行到玉泉路的时候,豆豆不小心将手里的爆丸掉到车窗外了。辰辰很着急怎么办呢。这时豆豆慢吞吞地从兜里掏出一支铅笔在掉爆丸的地方画了个记号。辰辰问,做这个记号干什么用啊。豆豆说,等车在石景山游乐园停下来的时候我就从这个记号的地方下去找我的宝贝啊。辰辰大笑!
南辕北撤:惠惠和辰辰有天要去万达玩,辰辰开车。到了玉泉路口的时候,辰辰却左转了。惠惠问,咱们去万达不是应该往右转吗?辰辰说,没事,我的车速非常快呢!惠惠说车速快也到不了万达呀,辰辰又说,没事,我会非常用功地开车的。惠惠说再用功也开不到万达呀,因为方向错了,只会越开越远!辰辰顿时醒悟过来,终于在五颗松南的地方调过头来。
他老爸还讲了守株待兔、画蛇添足、缘木求鱼等故事。
为了锻炼辰辰的表达能力和记忆能力,每次讲完故事,我们都会要求辰辰复述一下。呵呵,小家伙基本上都会把关键的点复述出来,不过就是他常用“然后”这个词,一个故事里起码有七八个“然后”。

评论(1) | 阅读(1429) | 饶凯辰家长发表于:2011-01-11 | 分享(0)

评论

 • 时间: 2011-01-11
引用
哈哈,太好玩了,这故事编的有水平。
豆豆是经常坐车带爆丸,还老爱掉在地上,不过还没掉在外面过。
这教成语的方法也很好,可以借鉴学习。
喜欢豆豆的请移步 blog。新*浪。com。cn/jady666

九叶网用户请先登录.如果您喜欢九叶网可以注册开通各项服务!

 
插入表情

饭团

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

林兔

 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

方块头

 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 •  
 •  

经典表情

 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 •  
还剩255个字